Ajándék grill eszközök!

Ajándék grill eszközök!

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
„Ajándék grill eszközök!” elnevezésű promóció
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Promóció

  A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (székhely: 6600 Szentes, Attila út 2., cégjegyzékszám: 06-10-000211, adószám: 11591094-2-06) (továbbiakban Szervező) promóciót szervez „Ajándék grill eszközök” néven (a továbbiakban Promóció).

 2. Részvételi feltételek

  A Promócióban kizárólag az a devizabelföldi, magyar állampolgárságú vásárló vehet részt, aki az 5. pontban leírt Promóciós mechanizmus feltételeinek megfelelt és Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek minősül (a továbbiakban Vásárló).

 3. A Promócióban részt vevő üzletek

  A Promócióban a Szervező 7 mintaboltja vesz részt:

  6600 Szentes, Attila út 2.
  6600 Szentes, Kossuth u. 10.
  6640 Csongrád, Hunyadi u. 15.
  5440 Kunszentmárton, Bethlen G. u. 2.
  6700 Szeged, Mars tér
  5123 Jászárokszállás, Piac tér 1.
  1093 Budapest, Vámház krt. 1-3.

 4. A Promócióban részt vevő termékek

  A Promócióban az alábbi termékek vesznek részt:

  Valdor Joghurtos BBQ fűszerezésű csirkecombfilé 450g
  Valdor Mediterrán fűszerezésű csirkemellfilé 450g
  Valdor Mézes BBQ csirkeszárnyak 450g
  Valdor Mézes mustáros csirkemellfilé 450g
  Valdor Zöldfűszeres csirkemellfilé 450g
  Valdor Borsos paradicsomos csirkemellfilé 450g
  Valdor Fűszervajas csirkecombfilé 450g

 5. A Promóció mechanizmusa

  5.1 A Promóció 2019. június 18-tól a készlet erejéig, illetve visszavonásig tart.

  5.2 Az a vásárló (továbbiakban Vásárló), aki megfelel a 2. pontban leírt feltételeknek, és a Promóció időtartama alatt a megjelölt üzletek bármelyikében a 4. pontban megjelölt termékekből egyidejűleg legalább 2 db-ot vásárol, ajándékot kap. Az ajándékra jogosult vásárló az alábbiak közül választhat:
  - Valdor sütőkesztyű piros, fehér vagy kék színben
  - Valdor edényalátét piros, fehér vagy kék színben
  - Valdor salátás kanál szett narancssárga, zöld vagy kék színben
  - Valdor grill csipesz piros, kék vagy zöldszínben.
  Az ajándékok aktuális készlete üzletenként változhat.
  Egy nyugta ellenében csak egy ajándék vehető át.
  Az ajándék átvételének további feltétele a következő adatok megadása: vásárló neve, címe, nyugta száma, valamint a vásárló aláírása. Fenti adatokat az üzlet dolgozói egy, a Szervező által biztosított nyilvántartási lapon rögzítik (1. sz. melléklet), és a nyugtákat a nyilvántartási laphoz csatolják.
  A Vásárló az ajándékot csak a vásárlás időpontjában veheti át, más időpontban, illetve más üzletben erre lehetősége nincs.

  5.3 Az ajándék készpénzre nem váltható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

  5.4 A Promócióban részt vevő, vásárlást igazoló nyugták érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
  A Vásárlók a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot, jogi út kizárva.

  Azáltal, hogy a Vásárló az ajándékot átveszi, és az 5.2 pontban leírt adatait megadja:
  - Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Promóció lebonyolítása során az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje és felhasználja.
  - Tudomásul veszi, hogy Szervező a Vásárlók adatait a jelen 6. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

 6. A nyereményekhez tartozó minden nemű adó fizetési kötelezettséget a szervező viseli.
 7. A Vásárló tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
 8. Jelen Játékszabályzat a www.hungerit.hu, oldalon a Promóció ideje alatt nyilvánosan elérhető.
 9. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Szentes, 2019. június 14.

HUNGERIT Zrt.
Szervező

Adatkezelési tájékoztató

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6600 Szentes, Attila út 2.; „Hungerit Zrt.”) jelen adatkezelési tájékoztatóban az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztatja Önt az általa szervezett „Ajándék grill eszközök!” elnevezésű promócióban résztvevők személyes adatainak kezeléséről:

A Hungerit Zrt. az „Ajándék grill eszközök!” elnevezésű promócióban való részvétel céljából kezeli a nyeremény átvevőjének nevét, lakcímét, nyugta számát, aláírását.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy a nyereményjáték során keletkezett adófizetési kötelezettséget bizonyítani tudja.

A megadott személyes adatokat a Hungerit Zrt. az adott évet követő 5 évig kezeli. Az adatokat kizárólag a Hungerit Zrt. illetékes munkatársai ismerhetik meg.

Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Hungerit Zrt., akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy Önt tájékoztassa az adatkezelési tájékoztató módosításáról.

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Hungerit Zrt. részére az adatvedelem@hungerit.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben a Hungerit Zrt. székhelyére küldött levél útján.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Hungerit Zrt.-vel a következő e-mail címen: adatvedelem@hungerit.hu; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.