Keltető kapacitásbővítés a Hungerit Zrt. Körösi Keltetőjében Gyomaendrődön

A Hungerit Zrt. Kőrösi Keltető üzeme 30 éve épült, mely jelenleg a Hungerit víziszárnyas keltetés bázis üzeme. A bővítés előtt hetente 160 ezer db, évi 8,3 millió kacsatojás keltetésére volt alkalmas az üzem a 64 db, egyenként 10 000 db kacsatojás férőhelyes előkeltetővel, és 13 db utókeltető géppel. A keltetőüzem vegyesen kacsa és liba keltetésre egyaránt alkalmas.

Az új fejlesztési terveinkben az eddiginél jóval nagyobb mennyiségű pecsenyekacsa vágásra készülünk fel. Ezen igények kielégítésére valósult meg a keltetőben egy jelentős kapacitásbővítés, amely a régi gépek modernizálását és új gépek vásárlását jelentette.

Beépítésre került 10 db új Petersime BOIS 12 SOX előkeltetőgép, amely kapacitásában több mint négyszeres a régi típusúnak, (43 360 db kacsatojás) és 3 db új szintén Petersime BIOS 4H OX márkájú utókeltető gép. Az új gépek beállítása önmagában 108.000 db/hét kacsatojás keltetési kapacitásbővülést jelentett, amely éves szinten meghaladja, az évi 5.600.000 kacsatojás többlet keltetést.

Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a régi gépek szabványosításával egységesítettük az alkalmazott eszközöket, tálcákat, így az egész üzem gépesítése megoldódott, csökkent a fajlagos kézi munkaerőfelhasználás. Ezek az új tálcák lehetővé tették, hogy a régi gépek 10.000 db-os férőhelye az átalakítás után 12.000 db/gépre növekedhetett, ezáltal az átalakításból fakadó további kapacitásbővülés: 1.600.000 db/év lett.

A tálcák egységesítésével az egész keltetőben alkalmazni tudjuk a vákuumos tojás kiemelőt, vákuumos átrakógépet, a lámpázó berendezéseket és a tojásmosót. A mosási technológia kialakításával, a tojások keltethetősége javulásnak indult szinte azonnal. A javulás átlagosan elérte a 6%-os hatékonyságnövekedést.

Az üzemben megnövekedett áramfogyasztás kiszolgálására új transzformátor és aggregátor is beépítésre került, valamint a keltető teljes vízhálózata a vízlágyító berendezésnek köszönhetően lágy vizet tud használni a keltetéshez, elkerülve az eddig felmerült vízkövesedési problémákat.

Az üzem ezáltal heti szinten max. 298.000 db kacsatojás befogadására és keltetésére lett alkalmas, a régi kapacitást 7,2 millió darabbal növelte, így az éves kapacitásunk 15.5 millió kacsatojásra nőtt (86.7,7%-os bővülés). A 90 %-os átlagos termékenység mellett, 83%-os kelési aránnyal ez 11.500.000. napos kacsa éves keltetését teszi lehetővé egyenletes kihasználtság mellett.

Keltető kapacitásbővítés a Hungerit Zrt. Körösi Keltetőjében Gyomaendrődön
Keltető kapacitásbővítés a Hungerit Zrt. Körösi Keltetőjében Gyomaendrődön
Keltető kapacitásbővítés a Hungerit Zrt. Körösi Keltetőjében Gyomaendrődön